AllemaalData is gestart op 1 maart 2015.

Na ruim 15 jaar  vele taken en projecten namens GeoTax uitgevoerd te hebben, ontstond de behoefte om zelfstandig en meer gespecialiseerd de dienstverlening op het vlak van gegevensbeheer aan overheden en het MKB voort te zetten.

Gegevensbeheer is het beheren van het gebruik en de toepassing van de in (informatie)systemen voorkomende gegevens. Hieronder valt ook het actueel houden van datamodellen en doorvoeren van aanpassingen volgens afgesproken procedures en richtlijnen, het zorg dragen voor de toepassing van richtlijnen en modellen bij het projectmatig implementeren en onderhouden van systemen en ten slotte het ontwikkelen, onderhouden en aanscherpen van te hanteren procedures en richtlijnen voor gebruik en beheer van gegevens. Gegevensbeheer is altijd noodzakelijk, maar vooral op het moment dat er veel data is opgeslagen dient hier de nodige aandacht naar uit te gaan.

Onze dienstverlening richt zich op alle aspecten van gegevensbeheer. U kunt bij ons terecht voor controle en beheer van uw gegevens, maar ook voor bestandsvergelijkingen, standaard rapportages of het beschrijven van uw processen.

Wij bieden tijdelijke of vaste invulling van uw gegevensbeheer, of vervanging tijdens ziekte of verlof van uw medewerkers.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *